Wiedza - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wiedza

Zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego to jeden z podstawowych obszarów działalności KOWR. Ośrodek prowadzi działania służące poprawie i stabilizacji na rynkach rolnych, a także wspiera rolników i przedsiębiorców rolnych w rozwijaniu ich działalności.

Jeśli szukają Państwo informacji o tym, jakie aktywności KOWR pomogą rozwinąć Państwa biznes, zapraszamy do zapoznania się z działaniami Ośrodka adresowanymi do branży i skorzystania z oferowanego wsparcia.

Tutaj znajdą Państwo informacje o:

  • realizowanych przez KOWR działaniach w ramach mechanizmów WPR i krajowych,
  • formach wsparcia udzielanego przez KOWR,
  • warunkach uczestnictwa i procedurach,
  • obowiązujących formularzach.

 

Działania KOWR wszechstronnie wspierają polskich przedsiębiorców rolnych w produkcji żywności, która odpowiada na aktualne trendy, zwyczaje i potrzeby konsumentów. Dzięki środkom z Unii Europejskiej Polska ma jedną z najnowocześniejszych gospodarek rolnych, i co za tym idzie – przetwórstwo na najwyższym poziomie. Dziś to polska branża rolno-spożywcza ustanawia standardy jakościowe dla Unii Europejskiej.

 

Broszury: