Archiwum: Mleko w szkole - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Archiwum: Mleko w szkole

Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej realizacji programów

Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole

 

W ramach prac nad założeniami nowego Programu dla szkół promującego wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, który od roku szkolnego 2017/2018 zastąpił programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole, Agencja Rynku Rolnego zwróciła się z prośbą do szkół podstawowych o wzięcie udziału w Ankiecie dotyczącej realizacji programów Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Ankieta została przeprowadzana w dniach 15 - 31.03.2017 r. i miała charakter anonimowy. W ankiecie udział wzięło ok. 8,3 tys. szkół, zarówno tych, które dotychczas uczestniczyły w programach szkolnych realizowanych przez ARR, jak i szkół, które w tych programach nie brały udziału.

Dzięki tak licznemu udziałowi szkół w ww. ankiecie pozyskany został szereg istotnych informacji na temat praktycznej realizacji programów szkolnych, w tym organizacji programu w szkole, współpracy z dostawcami, przechowywania i udostępniania produktów oraz powodów, dla których szkoły nie zdecydowały się uczestniczyć w programach. Informacje te zostaną wykorzystane w obecnie prowadzonych pracach nad nowym Programem dla szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

Podsumowanie wyników ankiety (.pdf)


Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole

zostały zastąpione nowym Programem dla szkół


mleko w szkole Celem programu „Mleko w szkole” było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

Program „Mleko w szkole" był finansowany z trzech źródeł:

  • dopłata unijna obejmowała dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
  • dopłata krajowa obejmowała dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmowało dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszył się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska była liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę była większa niż w krajach starej Unii, w których program był realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywali mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 2 miliardy szklanek mleka.