Filmy edukacyjne, promujące biogazownie rolnicze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Filmy edukacyjne, promujące biogazownie rolnicze

Mikrobiogazownie rolnicze

Mikrobiogazownia rolnicza wykorzystująca gnojowicę do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla hodowców bydła i trzody chlewnej. Dodatkowo, w procesie produkcji biogazu rolniczego powstaje masa pofermentacyjna, stanowiąca naturalny nawóz. Stosowanie pofermentu znacząco obniża koszty zakupu nawozów mineralnych, przyczynia się do poprawy jakości gleby, a tym samym przekłada się na wyższe plony. Korzyści wynikające z posiadania mikrobiogazowni rolniczej przekonują coraz większą liczbę rolników do inwestowania w tego typu instalacje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, we współpracy z Telewizją Polską S.A., przygotował program poświęcony mikrobiogazowniom rolniczym, w którym zaprezentowano instalację funkcjonującą w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, nadzorowanym przez KOWR. Realizacja ww. programu jest jednym z elementów kampanii informacyjnej, prowadzonej przez KOWR, wspierającej rozwój biogazowni rolniczych.

 

 

Biogazownie rolnicze. Korzyści dla gminy i jej mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia filmów przedstawiających korzyści dla gmin oraz ich mieszkańców wynikających z dobrze funkcjonujących biogazowni rolniczych.

  • Biogazownia rolnicza w Boleszynie

 

 

 

  • Biogazownia rolnicza w Konopnicy

 

 

  • Biogazownia rolnicza w Grzmiącej