Zabezpieczenia w ramach mechanizmu WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zabezpieczenia w ramach mechanizmu WPR

Zabezpieczenia w ramach mechanizmu WPR

Na mocy przepisów o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, KOWR dokonuje obsługi zabezpieczeń w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Uczestnictwo w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej administrowanych przez KOWR wiąże się z obowiązkiem składania przez przedsiębiorców zabezpieczeń do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Warunkiem uczestnictwa w ramach mechanizmów WPR administrowanych przez KOWR jest dokonanie wpisu do Ewidencji Producentów ARiMR. Formularz Wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz Instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez KOWR.

Przedsiębiorcy – uczestnicy administrowanych przez KOWR mechanizmów WPR – składają w KOWR zabezpieczenia, w celu zagwarantowania prawidłowego wywiązania się z zobowiązań wymykających z udziału w mechanizmach WPR.

Obsługa zabezpieczeń wymaga, aby zabezpieczenia dla planowanych przez przedsiębiorcę działań w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR, były składane w terminie umożliwiającym dokonanie weryfikacji złożonego zabezpieczenia gwarancyjnego lub dokonywanie wpłat gotówkowych przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w mechanizmie WPR administrowanym przez KOWR.

KOWR nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez przedsiębiorcę podczas składania zabezpieczenia.  

 

Wzory gwarancji:

 

 

Wnioski dla przedsiębiorców: