Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat człuchowski, gmina Koczała, obręb Pietrzykowo, działka nr 188/2 o pow. 4,02 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat człuchowski, gmina Koczała, obręb Pietrzykowo, działka nr 188/2 o pow. 4,02 ha

Cena wywoławcza:
8,51 dt
Powierzchnia:
4,0200 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2022-09-23
Data publikacji:
2022-08-23
Data zakończenia publikacji:
2022-09-24
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.BY.4243.75.2022.KSO
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
POMORSKIE , człuchowski , Koczała , Pietrzykowo

Opis

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Pietrzykowo, gmina Koczała, powiat człuchowski oznaczona jako działka nr 188/2 o powierzchni 4,02 ha, posiadająca księgę wieczystą nr KW SL1M/00013985/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miastku, w tym: - grunty orne o pow. 2,58 ha w klasach - RV– 2,58 ha - łąki trwałe o pow. 1,44 ha w klasach - ŁIV – 1,44 ha Łączna powierzchnia dzierżawionych użytków rolnych wynosi: 4,02 ha

Pełna treść w załaczniku poniżej