- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Formularz zgłoszeniowy konkursu „Bitwa Regionów”

Jako osoba upoważniona do reprezentowania KGW, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu „Bitwa Regionów” zgłaszam do udziału w Konkursie „Bitwa Regionów”:

W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie „Bitwa Regionów”, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Współorganizatorów ww. Konkursu, tj.: Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30 i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie (00-930) przy ul. Wspólnej 30, moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w zakresie adresu korespondencyjnego*, adresu e-mail* i nr telefonu* udostępnionych przeze mnie jako osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszonego KGW w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu „Bitwa Regionów”, a także w przypadku gdy KGW, które reprezentuje zostanie laureatem Konkursu, w celach związanych z przekazaniem informacji o przyznaniu i organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków Współorganizatorów dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (wymagane w celu dokonania rejestracji w Konkursie).