Deklaracja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Deklaracja

Deklarację składają przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR, którzy wyłącznie dokonują rozlewu wina, którego nie wyrobili.

Przedsiębiorcy będący producentami wina lub producentami wina, jednocześnie rozlewającymi wino, którego nie wyrobili składają natomiast deklarację o zapasach wina i moszczów winogronowych na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”.

Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku winiarskiego, wskazując stan zapasów wina które nie zostało wyprodukowane przez przedsiębiorcę wg stanu na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego. Rok winiarski na rynku wina trwa od dnia 1 sierpnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego.

  Ostateczny termin przekazania do KOWR
Deklaracja o zapasach win i moszczów winogronowych 31 sierpnia każdego roku