Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

 


Na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim” realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Natomiast, zgodnie z zapisami projektu ustawy „o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wykonuje zadania w zakresie realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022 do czasu zakończenia wykonywania tych zadań. Do tych zadań należy zaliczyć przede wszystkim działania kontrolne i sprawozdawcze, wynikające z egzekwowania postanowień wcześniej zawartych przez KOWR umów z organizacjami reprezentującymi pszczelarzy.