Deklaracje - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Deklaracje

DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ UCZESTNIKÓW RYNKU WINA


PLANTATORZY WINOROŚLI wpisani do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR przekazują do KOWR deklarację:

  Ostateczny termin przekazania do KOWR
Deklaracja o zbiorach winogron w danym roku winiarskim 15 stycznia każdego roku

 

PRODUCENCI WINA, przekazują do KOWR deklaracje:

  Ostateczny termin przekazania do KOWR
Deklaracja o zapasach win i moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego 31 sierpnia każdego roku
Deklaracja o produkcji wina w danym roku winiarskim 15 stycznia każdego roku

 

 

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa