PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2018 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020