Napoje spirytusowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Napoje spirytusowe

UWAGA PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYROBU LUB ROZLEWU NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

W dniu 30 października br. weszła w życie ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2015).

Zgodnie z ustawą, z dniem 30.10.2022 br. organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest Dyrektor Generalny KOWR.

Przedsiębiorcy, którzy chcą się ubiegać o wpis do rejestru, zmianę wpisu lub inne czynności, w zakładce Warunki / Formularze znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków oraz aktualne wzory dokumentów.

Wpis do rejestru oraz zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Opłata skarbowa.

Rejestr jest jawny i dostępny w zakładce Rejestr.