Mięso - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Mięso

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2018 r. upłynął okres przejściowy umożliwiający stosowanie nr z Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP).

Okres ten stanowił rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR. Po dacie 31 sierpnia 2018 r. uczestnicy poszczególnych mechanizmów są zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

Do mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, które mogą być stosowane na rynku mięsa w Unii Europejskiej należą:

  • dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, wołowiny oraz baraniny i mięsa koziego,
  • interwencyjny zakup i sprzedaż wołowiny i cielęciny.

Działania te uruchamiane są przez Komisje Europejską w sytuacji znacznego wzrostu podaży mięsa i mają na celu osiągnięcie równowagi rynkowej oraz utrzymanie optymalnej wysokości cen.

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania mięsa stosowany jest okresowo i ma na celu zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych mięsa. Dopłaty przyznawane są do przechowywanych produktów przez okres objęty umową.

Działania interwencyjne na rynku wołowiny polegają na zakupie nadwyżek produkcyjnych wołowiny w okresie zwiększonej jej podaży oraz sprzedaży tego mięsa w przypadku jego niedoboru. Interwencyjne zapasy wołowiny stanowią własność Unii Europejskiej, która decyduje o sposobie ich zagospodarowania.