Cukier - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cukier

W ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Polityką Rolną w zakresie rynku cukru, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje mechanizmem Monitorowanie produkcji na rynku cukru.

Zasady monitorowania produkcji na rynku cukru

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na platformie e-Rolnik pod adresem https://erolnik.gov.pl uruchomiona jest usługa e-Cukier za pośrednictwem, której producenci cukru mają możliwość przekazywania raportów dotyczących średnich cen sprzedaży cukru oraz zakupu buraków cukrowych.