Skargi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Skargi

Skargi dotyczące niewłaściwej rejestracji podmiotu

Zgodnie z Artykułem 14 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/760 przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie LORI mają możliwość złożenia skargi (wraz z uzasadnieniem) do KOWR, w przypadku kiedy podejrzewają, że inny zarejestrowany podmiot nie spełnia warunków i wymogów kwalifikowalności przy ubieganiu się o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych.