Oświadczenie o niezależności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Oświadczenie o niezależności

Przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych wymagających wcześniejszej rejestracji podmiotów zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego LORI oświadczenie o niezależności – wzór oświadczenia określony w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/760 załącznik I.