Jaki jest cel rejestracji w LORI? - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Jaki jest cel rejestracji w LORI?

Z uwagi na fakt, iż obowiązkiem rejestracji w systemie LORI objęci są importerzy ze wszystkich państw członkowskich UE, baza LORI jest skutecznym narzędziem umożliwiającym wyszukanie zależności prawnoosobowych między podmiotami na poziomie całej UE. Pozwoli to na ustalenie czy dany podmiot biorący udział w kontyngencie nie został utworzony tylko na potrzeby danego mechanizmu, czyli nie jest fikcyjny. W konsekwencji liczba podmiotów wnioskujących o pozwolenia może okazać się mniejsza, co wpłynie na zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Automatyczne kontrole będą przeprowadzane przez system ISAMM.

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji w systemie LORI, niezbędne jest aby każdy przedsiębiorca posiadał numer EORI (Economic Operators Registration and Identification) Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer ten jest jednym z elementów unijnego programu e-Customs, eliminującego papierową formę dokumentów w sektorach ceł i handlu w Unii Europejskiej. System EORI pozwala na skrócenie czasu w jakim wypełniane są formalności i operacje celne przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny EORI nadawany jest podmiotom gospodarczym  przez organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.