Jak uzyskać dostęp do bazy LORI? - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Jak uzyskać dostęp do bazy LORI?

LORI jest częścią składową Information System for Agricultural Monitoring and Management (ISAMM), tj. systemu udostępnionego na platformie AWAI – Agriculture Web Applications Interface.

ISAMM  – Informatyczny System Monitoringu i Zarządzania Rynkiem Rolnym służy do przesyłania dokumentów określonych w prawodawstwie UE w zakresie realizacji mechanizmów WPR do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

W Polsce, zdecydowano o przyznaniu importerom bezpośredniego dostępu do systemu ISAMM.

National User Administrators (NUA) – jednostka odpowiedzialna za weryfikację, akceptację lub odrzucenie wniosków składanych przez użytkowników o dostęp m.in. do systemu ISAMM. W Polsce funkcję NUA pełni zespół działający w strukturze organizacyjnej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku problemów związanych z procesem rejestracji w systemie ISAMM, istnieje możliwość kontaktu z NUA drogą mailową na adres: isamm@minrol.gov.pl lub telefoniczną pod nr: +48 22 623 27 05

Jeden przedsiębiorca może wyznaczyć kilku użytkowników do wprowadzania danych w jego imieniu, a jeden użytkownik może obsługiwać dane dla kilku przedsiębiorców.

Aby uzyskać dostęp do formularzy LORI, pierwszą rzeczą jaką musi zrobić potencjalny użytkownik to założenie konta w European Commission Authentication Service - ECAS (EU Login). Odbywa się to poprzez wejście na stronę AWAI: https://webgate.ec.europa.eu/cas  i wybór „Create an account”. Dalej należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

Po pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji w ECAS (EU Login), użytkownik posiada swoje indywidualne hasło i login. Dopiero wówczas, po zalogowaniu się  na stronie Agriculture Web Applications Interface - AWAI (link: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/)  jest możliwe uzyskanie dostępu do elektronicznego systemu LORI poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego wniosku (Request form for access rights to an application). Szczegóły procesu rejestracji dostępne są w dokumencie LORI Reference Guide (pdf dostępny na stronie KOWR).

Wypełniony wniosek należy wydrukować. W odpowiednich miejscach wniosek podpisuje użytkownik – „Requesting user” (tj. osoba wnioskująca o uprawnienia do wypełniania i przesyłania stosownych formularzy związanych z systemem LORI) oraz osoba uprawniona do reprezentowania firmy (właściciel lub prezes zarządu, który potwierdza, że osoba wnioskująca będzie w imieniu danego przedsiębiorstwa składać wnioski i przekazywać informacje w zakresie systemu LORI) – „Level1 of validation”.

Podpisany wniosek należy zeskanować i wysłać do polskiego administratora użytkowników ISAMM – NUA na adres poczty elektronicznej wskazany na końcu wniosku tj. isamm@minrol.gov.pl .

Po przeprowadzonej weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku system wyśle do użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

 Od tego momentu po zalogowaniu na stronie AWAI (link: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/) użytkownik posiada już dostęp do elektronicznych formularzy przypisanych do systemu LORI.