Formularze dostępne w LORI - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Formularze dostępne w LORI

LORI zawiera trzy formularze:

  • rejestracja przedsiębiorców w bazie i aktualizacja danych – formularz nr 000800
  • informacja odnośnie ilości referencyjnej – formularz nr 000801
  • wycofanie rejestracji z bazy LORI  – formularz nr 000802

Po zarejestrowaniu podmiotu w systemie elektronicznym LORI, rejestracja jest ważna aż do jej wycofania. Ponadto w przypadku wszelkich zmian mających wpływ na wpis LORI,  przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić właściwy organ wydający pozwolenia w terminie  10 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie tych zmian.

Rejestracja jest ważna aż do dnia jej wycofania. KOWR może wycofać rejestrację na wniosek osoby zarejestrowanej lub gdy stwierdzi, że zarejestrowany podmiot przestał spełniać warunki i wymogi kwalifikowalności dotyczące ubiegania się o pozwolenie w ramach kontyngentów taryfowych wymagających obowiązkowej rejestracji podmiotów.