Obowiązek rejestracji w LORI - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Obowiązek rejestracji w LORI

LORI (Licence Operator Registration and Identification)

LORI to moduł informatyczny udostępniony przez Komisję Europejską przeznaczony do rejestracji importerów ze wszystkich państw członkowskich UE, ubiegających się o pozwolenia na przywóz w ramach wybranych kontyngentów taryfowych. Obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie beneficjentów korzystających z kontyngentów na mięso drobiowe oraz przywóz czosnku z Chin, jednak nie wyklucza się, że w przyszłości obowiązek rejestracji może objąć inne kontyngenty taryfowe.

Obowiązek rejestracji w elektronicznym systemie LORI musi (na podstawie Rozporządzenia 2020/760 i Rozporządzenia 2020/761 ) zostać spełniony przed wnioskowaniem o wydanie pozwolenia na przywóz – wniosek o rejestrację należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed miesiącem, w którym podmiot zamierza wnioskować o pozwolenie.

 

Konieczność zarejestrowania podmiotu w bazie danych LORI, dla korzystających z następujących kontyngentów taryfowych:

  • kontyngenty taryfowe w sektorze drobiu: 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422;
  • kontyngenty taryfowe w sektorze czosnku: 09.4285.