Zasady wydawania pozwoleń na przywóz/wywóz - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zasady wydawania pozwoleń na przywóz/wywóz

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż przedsiębiorcy, którzy wnioskują o wystawienie pozwolenia na przywóz/wywóz, które powinno być wydane w tym samym dniu i zamierzają odebrać je w tym dniu osobiście w KOWR, powinni skontaktować się pod nr. tel. 22 376 75 78 do godz.16.00 w celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości odbioru wystawionego pozwolenia.

Pozwolenia na przywóz/wywóz mogą być odebrane w następujący sposób:

 • bezpośrednio w siedzibie Centrali KOWR tj. ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa do godziny 16.00

Jeżeli przedsiębiorca zamierza odebrać pozwolenie na wywóz/przywóz bezpośrednio w siedzibie KOWR powinien dokonać adnotacji "odbiór osobisty" na dole wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz/wywóz.

Uwaga:
Informujemy, że do odbioru decyzji niezbędne jest upoważnienie (dot. pracownika firmy) podpisane przez właściciela firmy lub osobę reprezentującą firmę. Właściciel firmy, osoba reprezentująca firmę (zgodnie z rejestrem) może odbierać decyzję okazując dowód osobisty.

 • przez firmę kurierską

  Jeżeli przedsiębiorca zamierza odebrać pozwolenie/świadectwo za pośrednictwem firmy kurierskiej powinien na wniosku, bądź na oddzielnym piśmie upoważnić firmę kurierską do odbioru pozwolenia/świadectwa oraz osobiście zlecić firmie kurierskiej odbiór pozwolenia/świadectwa.
  Upoważnienie powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwa firmy kurierskiej,
  • adres, na jaki ma być dostarczone pozwolenie,
  • dopisek, że koszt przesyłki pokrywa odbiorca.

UWAGA!
Przygotowanie listu przewozowego jest w gestii zlecającego usługę kurierską. Zatem, nie jest możliwe wypełnianie tego dokumentu przez pracowników KOWR.

 • przesyłką pocztową

Jeżeli przedsiębiorca zamierza odebrać pozwolenie na przywóz/wywóz przesyłką pocztową, powinien dokonać adnotacji „wysłać pocztą” na wniosku, lub na oddzielnym piśmie podając dokładny adres dostarczenia, bądź skontaktować się pod nr. tel. 22 376-75-78 w celu ustalenia szczegółów odbioru pozwolenia.