Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYWOZU TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W RAMACH POZAWSPÓLNOTOWYCH AKCJI HUMANITARNYCH BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA

Podmiotami polskimi uprawnionymi do wywozu do krajów trzecich towarów rolno-spożywczych, bez konieczności składania zabezpieczenia wynikającego z przepisów prawa unijnego ( w związku z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1237/2016, art. 3, ust.2) są:

  1. Caritas Polska,
  2. Polska Akcja Humanitarna,
  3. Polski Czerwony Krzyż.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, art.7 ust.1 pkt.1 ( Dz. U. nr 97 poz. 963 )

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych ( Dz.U.nr 178, poz.1835).