Rejestracja receptur pasz - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rejestracja receptur pasz

Zasady regulujące obrót z krajami trzecimi paszami zawarte są w poniższych aktach prawnych UE:

  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.,
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. oraz
  • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1517/1995 z dnia 29 czerwca 1995 r.

Od dnia 28 września 2007 r. stawki refundacji do wywozu mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego wynoszą 0 EUR/t zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1116/2007 z dnia 27 września 2007 r.