Handel zagraniczny - zboża - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel zagraniczny - zboża

Uwaga: Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30.05.2022 r. kontyngenty na przywóz zbóż z Ukrainy zostały zawieszone na okres od dnia 04.06.2022 r. do dnia 05.06.2023 r., a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii bez żadnych należności celnych.

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o pozwolenia na przywóz zbóż w ramach kontyngentów taryfowych, których ważność rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, należy składać w okresie od 23 do 30 listopada roku poprzedniego. W trakcie roku kontyngentowego wnioski należy składać od 1 do 7 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) do wyczerpania się dostępnych ilości w ramach kontyngentów.
Do pierwszego wniosku o pozwolenie składanego na nowy rok kontyngentowy, należy dołączyć dokumenty celne potwierdzające przywóz / wywóz 25 ton produktów objętych danym rynkiem w każdym z dwóch dwunastomiesięcznych okresów kończących się na dwa miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku.


Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm