Wywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 859/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalającym refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny od 21 września 2012 r. stawki wywozowe zostały ustalone na poziomie zerowym.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 859/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny (.pdf)

 

WYWÓZ BEZ REFUNDACJI

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/1995 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny od dnia 7 czerwca 2007 r. zostaje zniesiony obowiązek uzyskiwania pozwoleń na wywóz przy wywozie wołowiny i cielęciny bez refundacji.

PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (.pdf)