Handel zagraniczny - wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel zagraniczny - wino

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

 UKŁAD O STOWARZYSZENIU między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

 

Aktualności

Zgodnie z art. 17 lit. b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 09.06.2008 r. od 1 sierpnia 2008 r. zniesiony został wymóg uzyskiwania pozwoleń na przywóz wina.


Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm

 

Osoby do kontaktu

Agnieszka Wielkopolanin, tel. 22 376-75-86, agnieszka.wielkopolanin@kowr.gov.pl