Wywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów

Uwaga Przedsiębiorcy

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalającym refundacje wywozowe dla wieprzowiny od 20 kwietnia 2012 r. stawki wywozowe dla wieprzowiny zostały ustalone na zerowym poziomie.

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 

Wywóz produktów

Pobierz:

DOC Wywóz produktów na rynku wieprzowiny (.docx)
 

Aby otrzymać refundację wywozową, produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

WWW Kody nomenklatury i aktualne stawki refundacji wywozowych

 

Deklaracje uzupełniające

Pobierz:

PDF DEKLARACJE UZUPEŁNIAJĄCE STOSOWANE W POLU C 49 WNIOSKU O REFUNDACJĘ WPR 1