Wywóz świeżych owoców i warzyw - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz świeżych owoców i warzyw

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Ukrainy wprowadziła tymczasowy zakaz wwozu warzyw z państw Unii Europejskiej. Zakaz związany jest z wystąpieniem na terenie Unii Europejskiej licznych zachorowań spowodowanych nowym szczepem bakterii E.coli. Zakazie wwozu podlegają warzywa, które nie zostały poddane badaniom na obecność szczepu bakterii E.coli, m.in. ziemniaki, pomidory, kapusta, cebula, marchew, buraki, ogórki oraz rośliny strączkowe. Wwóz tych warzyw na teren Ukrainy możliwy jest wyłącznie po okazaniu świadectwa, potwierdzającego badania laboratoryjne będące gwarancją bezpieczeństwa tych produktów.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.


W ramach wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich nie jest wymagane pozwolenie na wywóz. Ponadto od dnia 1 stycznia 2008 r. zostały zniesione refundacje do wywozu świeżych owoców i warzyw. Dla zgłoszeń celnych przyjętych przed dniem 1 stycznia 2008 r. refundacje będą wypłacane wg dotychczasowych zasad.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw. Jednym z celów ww/ rozporządzenia jest włączenie wszystkich dotychczas obowiązujących przepisów prawnych do nowego rozporządzenia. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw nie zostało włączone do RK 1580/2007. W konsekwencji w Tytule IV w/w rozporządzenia dotyczącym handlu z krajami trzecimi nie przewidziano mechanizmów związanych z wywozem świeżych owoców i warzyw.