Wywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów

Uwaga Przedsiębiorcy


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1467 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do obowiązku posiadania pozwolenia na wywóz ryżu od dnia 20.09.2021 r. pozwolenia na wywóz  ryżu nie będą wymagane.


Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.


 

1. DOCWywóz bez refundacji - pozwolenia wymagane dla ilości powyżej 500 kg (.docx)

2. PDFWywóz z refundacją – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 314/2005 z dnia 24 lutego 2005 r., zawiesza się wydawanie pozwoleń na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji (.pdf)