Wywóz przetworów owocowych i warzywnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz przetworów owocowych i warzywnych

Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw z dniem 1 stycznia 2008 r. został zniesiony obowiązek posiadania pozwolenia na wywóz przetworzonych owoców i warzyw oraz zostały zniesione refundacje do wywozu tych produktów.