Handel zagraniczny - nasiona - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel zagraniczny - nasiona

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 

Szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz na rynku nasion zostaną opracowane po ukazaniu się rozporządzeń wykonawczych.

Rozporządzenie wykonawcze na rynku nasion – rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1119/79 z dnia 6 czerwca 1979 r. ustanawiające specjalne przepisy w celu wdrożenia systemu pozwoleń na przywóz nasion – zostało uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r.

W związku z powyższym w chwili obecnej KOWR nie administruje obrotem towarowym na rynku nasion, a co za tym idzie nie wydaje pozwoleń na przywóz.
Pozwolenia na wywóz na rynku nasion nie są wymagane.

 

Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm