Handel Zagraniczny - mleko i przetwory mleczne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel Zagraniczny - mleko i przetwory mleczne

Aktualności
Uwaga Przedsiębiorcy

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2208 z dnia 29 listopada 2017 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009


 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1796 z dnia 5 października 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2018 r. w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1095 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2089 z dnia 29 listopada 2016 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009


 PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1773 z dnia 5 października 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2017 r. w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009


PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1027 z dnia 24 czerwca 2016 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009


 

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2328 z dnia 11 grudnia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych


 

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2080 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Ukrainy oraz zniesienia kontyngentu taryfowego na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Mołdawii


 

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1858 z dnia 16 października 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2016 r. w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009.


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 418/2012 z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w zakresie obowiązku stosowania systemu pozwoleń dotyczących niektórych produktów rolnych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w zakresie przenoszenia praw wynikających z pozwoleń na przywóz zbóż i ryżu w ramach kontyngentów taryfowych (.pdf)


Uwaga Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach refundacyjnych dotyczących rynku mleka!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 listopada 2009 r. Komisja Europejska nie ustaliła żadnych stawek refundacji dla produktów mlecznych.


Uwaga: Trudności w eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów mlecznych na rynek Ukrainy!

Od 9 marca 2011r. strona ukraińska wprowadziła obowiązek dołączania do świadectw dla produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych na Ukrainę dodatkowych deklaracji dotyczących badań w kierunku dioksyn.

Dodatkowo eksporterzy produktów mlecznych zobowiązani są do deklarowania braku obecności PCB w każdej partii wysłanego na rynek ukraiński ładunku.

Źródło: Polska Izba Mleka, GIW


UWAGA: Zmiana częstotliwości wykonywania badań w kierunku Salmonelli mleka i produktów mlecznych wywożonych na rynek Federacji Rosyjskiej.

Podjęto decyzję, iż z dniem 16 marca 2011 r. zniesiono obowiązek badania mleka i produktów mlecznych eksportowanych do Rosji o okresie przydatności do spożycia do 90 dni w celu wystawienia świadectwa zdrowia. Jednakże ww produkty należy poddawać badaniom z częstotliwością nie mniejszą niż co 10 partia produkcyjna.

Źródło: Polska Izba Mleka


Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm