Kody CN produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kody CN produktów

Pobierz:

DOC Produkty objęte wspólną organizacją rynku drobiu i jaj (1) (.doc)
 

  • (1) Pozwolenia wydawane są wyłącznie na kody objęte rozporządzeniami Komisji Europejskiej ustanawiającymi kontyngenty na przywóz lub rozporządzeniami Komisji Europejskiej ustanawiającymi wywóz z refundacją.


DOC Produkty objęte wspólną organizacją rynku albumin (2) (.doc)
 

  • (2) Pozwolenia wydawane są wyłącznie na kody objęte rozporządzeniami Komisji Europejskiej ustanawiającymi kontyngenty na przywóz.