Handel zagraniczny - drób, jaja, albuminy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel zagraniczny - drób, jaja, albuminy

Aktualności
Uwaga przedsiębiorcy

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1199/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalającym refundacje wywozowe dla jaj od 14 grudnia 2012 r. stawki wywozowe zostały ustalone na poziomie zerowym.

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1199/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj (.pdf)

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym z dnia 18 lipca 2013 r. o numerze 689/2013 wysokość stawek refundacji wywozowych dla mięsa drobiowego została zredukowana do poziomu zerowego.

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 689/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego (.pdf)


Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1379/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do kodów CN oraz kodów produktów w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w sektorach wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego.


Z dniem 24 lutego 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 90/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 633/2004 z dnia 30 marca 2004 r.


Z dniem 3 stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1178/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r.

Przedsiębiorcy eksportujący z refundacją jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe do krajów trzecich

 

Pisklęta jednodniowe i jaja wylęgowe muszą m.in. pochodzić z zakładu zatwierdzonego przez służby weterynaryjne, który ma nadany „numer odróżniający.”

Numer odróżniający, przydzielony każdemu zakładowi i umieszczony na jajach wylęgowych lub opakowaniach zawierających jaja wylęgowe lub pisklęta, ułatwia obrót tymi produktami i sprawdzanie zgodności z przepisami unijnymi.

Pisklęta winny być pakowane według gatunku, rodzaju i kategorii drobiu. W skrzyniach powinny znajdować się jedynie pisklęta pochodzące z tej samej wylęgarni. Na skrzynkach umieszczany jest co najmniej odróżniający numer wylęgarni.

Dla każdej wysyłanej partii jaj wylęgowych lub piskląt sporządzany jest dokument towarzyszący, w którym zamieszczone są następujące informacje:

a) nazwa oraz adres zakładu i jego numer odróżniający,
b) liczba jaj wylęgowych lub piskląt według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu,
c) data wysyłki
d) nazwa i adres odbiorcy.


Dane szczegółowe winny być umieszczone w czytelny sposób.

We wniosku o refundację w polu C49 powinien być wpisany numer odróżniający – zakładu producenta piskląt lub jaj wylęgowych.

 

Uwaga przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. unii celnej pomiędzy Białorusią, Kazachstanem i Federacją Rosyjską, KOWR przedstawia poniżej zestawienie stawek importowych na mięso w trzech krajach unii celnej:

Pobierz:
PDF Zestawienie stawek importowych (.pdf)

 


Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm