Handel zagraniczny - baranina i kozina - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel zagraniczny - baranina i kozina

Kody CN produktów

Pobierz:

DOC Kody CN produktów objętych wspólną organizacją rynku baraniny i koziny (.doc)


Przywóz towarów

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

 UKŁAD O STOWARZYSZENIU między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

 

Przywóz na rynku baraniny i koziny nie wymaga pozwoleń.

Odbywa się on w ramach kontyngentów przywozowych administrowanych przez Służby Celne w systemie "first-come", "first-served", t.j. na zasadzie: "pierwszy przybyły", "pierwszy odprawiony".


Wywóz towarów

Wywóz baraniny i koziny nie wymaga pozwoleń oraz nie jest objęty refundacjami wywozowymi.

 


Osoby do kontaktów

Marzanna Wawrzeniuk, tel.  22 376-77-17, marzanna.wawrzeniuk@kowr.gov.pl

 

 


 

Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://new.eurlex.europa.eu/homepage.html