Dokumenty importowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dokumenty importowe

Zakładka zawiera wzory dokumentów importowych z poszczególnych krajów trzecich, ich opis, opracowania dotyczące procedur celnych oraz listy kodów procedur celnych.

 

Powyższe informacje skierowane są do przedsiębiorców, którzy w celu uzyskania wypłaty refundacji bądź w celu rozliczenia wydanych pozwoleń na wywóz cukru pozakwotowego są zobligowani do przedstawienia dokumentów importowych potwierdzających dopuszczenie towaru do obrotu w kraju przeznaczenia.

 

Zakładka będzie sukcesywnie uzupełniana o informacje dotyczące kolejnych krajów trzecich, jak również o wzory pieczęci celnych.