Znamy wysokość finansowania Programu dla Szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Znamy wysokość finansowania Programu dla Szkół

W dniu 30 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania "Programu dla Szkół" oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148).

„Program dla szkół” został uruchomiony, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w  roku szkolnym 2017/2018. Zastąpił on programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, których realizacja zakończyła się wraz z rokiem szkolnym 2016/2017. „Program dla szkół”, podobnie jak programy realizowane poprzednio, cieszy się dużą popularnością i już na stałe wpisał się w codzienne życie szkół podstawowych na terenie całego kraju. Skierowany jest do dzieci z klas I–V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I–II ogólnokształcących szkół baletowych.

Jest to program o charakterze edukacyjnym. Jego głównym celem jest, po pierwsze, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w ich codziennej diecie. Po drugie – propagowanie zdrowego stylu życia oraz wiedzy na temat pochodzenia i uprawy produktów, które otrzymują, dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym. W ramach Programu dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, a także uczestniczą w specjalnych zajęciach edukacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Treść Rozporządzenia w załączeniu:

Aktualności