Zapraszamy na konferencję – „Nieuczciwe praktyki handlowe – implementacja dyrektywy 2019/633 i egzekwowanie przepisów” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zapraszamy na konferencję – „Nieuczciwe praktyki handlowe – implementacja dyrektywy 2019/633 i egzekwowanie przepisów”

Wszystkich zainteresowanych tematyką dotyczącą łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych zapraszamy do udziału w konferencji „Nieuczciwe praktyki handlowe – implementacja dyrektywy 2019/633 i egzekwowanie przepisów”.

Kiedy i jak można wziąć udział?

16 marca br., godz. 10:00, online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Aby wziąć udział w konferencji należy w dniu wydarzenia kliknąć link: https://bit.ly/30xeNb4.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych prowadzących działalność w Polsce.

Tematyka konferencji

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną założenia, cele oraz implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie kontroli przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym na rynku rolno-spożywczym, w tym kontroli obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Organizatorzy

Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10:30  Rozpoczęcie spotkania i powitanie zaproszonych gości

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

10:30 – 11:00 Geneza, założenia, cele oraz implementacja unijnej dyrektywy 2019/633

Małgorzata Malesa, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych w MRiRW

 

11:00 – 12:00 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom – działania UOKiK i KOWR

 Przewaga kontraktowa na rynku rolno-spożywczym

Piotr Adamczewski, Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy

Jacek Marczak, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy

 Umowy na dostarczanie produktów rolnych

Monika Koźlakiewicz, Zastępca Dyrektora Departament Interwencji Rynkowych w KOWR

 

12:00 – 12:10 Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

Aktualności