Zakończono prace nad prototypem systemu dla identyfikowania żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zakończono prace nad prototypem systemu dla identyfikowania żywności

KOWR i GovTech Polska podsumowali cykl warsztatów realizowanych w ramach pilotażowego projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja Polskiej Żywności. W efekcie pracy przedstawicieli łańcucha dostaw i podmiotów administracji publicznej sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, a także przy wsparciu jednostek naukowo-badawczych powstał pierwszy w Polsce prototyp innowacyjnego systemu informatycznego pozwalającego na identyfikowanie żywności na kluczowych etapach jej produkcji i dystrybucji.

Zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością produktów rolno-spożywczych są nieuniknione. Przetwórcy, dostawcy żywności oraz sieci zajmujące się handlem spożywczym coraz częściej decydują się na testowanie nowych rozwiązań zarówno ze względu na możliwość zwiększenia skuteczności, jak i przejrzystości działania łańcucha dostaw. Również mali i średni producenci rolni potrzebują dostępu do najnowszych nowinek technologicznych na równych zasadach jak duże podmioty.

Zainicjowany pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności wpisuje się w światowy trend, zmierzający do zapewnienia wiarygodniej informacji o produkcie żywnościowym, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim został ten produkt poddany.

Warsztaty przeprowadzone od września 2020 roku do lutego 2021 roku przez GovTech Polska i KOWR doprowadziły do wykreowania konceptu prototypu innowacyjnego systemu identyfikowania i śledzenia żywności w łańcuchu dostaw.

Podczas warsztatu podsumowującego dokonano zatwierdzenia jego formy, która zapewni szereg funkcjonalności umożliwiających monitorowanie żywności przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich interesariuszy projektu. Ważnym elementem spotkania było także omówienie i wskazanie kryteriów oraz ram organizacyjnych, technologicznych i procesowych niezbędnych do przeprowadzenia pilotaży systemu na rynku ziemniaka, rynku wołowiny i rynku wieprzowiny.

Następnym planowanym krokiem w ramach projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja Polskiej Żywności jest przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych.

W warsztacie udział wzięli przedstawiciele:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Głównego Inspektoratu Weterynarii
Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polskiej Federacji Ziemniaka
Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
Gospodarstw Rolnego Jazdon

Agraimpex Sp. z o.o.
IDFS Sp. z o. o.
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Aktualności