Wspieramy rolnictwo ekologiczne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wspieramy rolnictwo ekologiczne

Działania podejmowane w celu zwiększenia produkcji ekologicznej w Polsce były omawiane dziś podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O zadaniach resortu rolnictwa w tym zakresie poinformowali Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz Sekretarz Stanu Rafał Romanowski. Działania KOWR przedstawił Dyrektor Generalny Waldemar Humięcki.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania powinny doprowadzić do:

  • zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych w Polsce;
  • zwiększenia wielkości produkcji żywności ekologicznej w naszym kraju;
  • zapewnienia i ułatwienia polskiemu konsumentowi dostępu do certyfikowanej żywności ekologicznej;
  • przede wszystkim – zwiększenia poziomu sprzedaży produktów ekologicznych wśród polskich konsumentów.

Szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Rafał Romanowski przedstawili konkretne działania resortu rolnictwa, które mają pomóc te cele osiągnąć.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę, że do działań dla rozwoju rolnictwa ekologicznego zobowiązuje nas m.in. członkostwo w Unii Europejskiej.

– Realizujemy założenie Europejskiego Zielonego Ładu mówiące, o ile procent ma wzrosnąć powierzchnia upraw ekologicznych. Polska nie jest w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. W tej chwili to 3,5 proc. powierzchni upraw. Cel, który Polska nakreśliła sobie w Krajowym Planie Strategicznym (KPS) dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), to 7 procent – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi.

– Bardzo istotne jest precyzyjne określenie, co może być nazywane produktem rolnictwa ekologicznego. Niestety słowo „ekologiczny” bywa nadużywane przez producentów. Prowadzimy skierowaną do konsumentów kampanię edukacyjną uświadamiającą ich, że tylko oznaczenie w postaci ekolistka na produkcie daje gwarancję, że dany produkt został wyprodukowany w rygorach rolnictwa ekologicznego. Ekolistek to gwarancja posiadania przez produkt certyfikatu potwierdzającego zachowanie określonych standardów przy produkcji. Produkty z tym oznaczeniem są kontrolowane na każdym jej etapie – od pola do stołu – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Wiceminister Rafał Romanowski zauważył, że znak ekolistka jest dobrze rozpoznawany zarówno w Polsce, jak i poza nią.

– Daje on pewność, że przy produkcji zostały zastosowane odpowiednie technologie i tylko naturalne nawozy. Chcemy poprzez nasze działania edukacyjne budować nowe podejście konsumenckie – podkreślił sekretarz stanu i przypomniał, że warto konsumentów zachęcać także, żeby szukali na produktach oznaczenia „Produkt polski”.

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi szereg działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rolnictwa ekologicznego, które mają na celu budowanie rozpoznawalności oznaczenia produkcji ekologicznej, edukowanie konsumentów na temat metod produkcji ekologicznej i zalet posiadania unijnego certyfikatu oraz zwiększenia spożycia żywności produkowanej w kraju, a przez to wzrost konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych – powiedział dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki.

Szef KOWR przypomniał również, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny włączył się w ogólnopolską kampanię „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY” prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem podjętych działań była edukacja społeczeństwa w zakresie świadomych decyzji zakupowych, zachęcenie do zwracania uwagi na informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych oraz upowszechnianie wiedzy o systemie ekologicznej produkcji żywności.

Aktualności