Wsparcie dla sprzedawców chryzantem - aktualizacja! - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie dla sprzedawców chryzantem - aktualizacja!

Na rządową pomoc mogą liczyć małe i średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa, które poniosły straty w związku z decyzją o zamknięciu cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada.

Pomoc dotyczy posiadaczy co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 ciętych, które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.

Odpowiedni wniosek do 6 listopada br. należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Stawka pomocy w przypadku chryzantemy doniczkowej wynosi 20 zł za sztukę, chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Kwiaty będą mogły być odebrane przez samorządy, organizacje pozarządowe lub inne instytucje publiczne. Deklarację w sprawie odbioru należy przekazać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów.

Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r., ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej” – czytamy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r.

Pomoc właścicielom chryzantem zostanie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

Aktualności