Wizyta delegacji ukraińskiej w KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wizyta delegacji ukraińskiej w KOWR

W dniu 5 marca 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował spotkanie delegacji ukraińskiej złożonej z przedstawicieli Zgromadzenia Izb Rolniczych Ukrainy, przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy oraz Departamentu Rozwoju Agro-Przemysłowego, Ekologii i Zasobów Naturalnych Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej z przedstawicielami KOWR, ARiMR i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Spotkaniu przewodniczyła Pani Małgorzata Gośniowska-Kola – p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR.

Dyrektorzy: Departamentu Wsparcia Eksportu, Departamentu Gospodarowania Zasobem i Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR przedstawili delegacji zagadnienia związane z zadaniami i kompetencjami KOWR, gospodarowaniem nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz kształtowaniem ustroju rolnego. Delegacja miała również okazję zapoznać się z przedstawioną przez ekspertów ARiMR tematyką wsparcia działalności przetwórczej, pomocy krajowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów oraz wsparcia inwestycyjnego dla rolników. Delegacji przedstawiona została także tematyka związana z funkcjonowaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacją izb rolniczych w Polsce.

Spotkanie w KOWR pozwoliło delegacji pozyskać informacje, które - mamy nadzieję - będą pomocne w  tworzeniu rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów w sektorze rolnym na gruncie ukraińskim.  

Aktualności