Wiedza o produkcie coraz bliżej konsumenta - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wiedza o produkcie coraz bliżej konsumenta

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z GovTech Polska kontynuuje cykl warsztatów w ramach projektu pn. Paszportyzacja polskiej żywności. 8 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie przybliżające określenie ram systemu efektywnego śledzenia i identyfikowania informacji o produktach rolno-spożywczych poprzez wymianę danych posiadanych przez instytucje publiczne w łańcuchu dostaw - „od pola do stołu”.

Warsztat technologiczny otworzył Pan Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, a jego uczestnikami byli przedstawiciele jednostek administracji publicznej sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, przedstawiciele podmiotów działających na rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny oraz instytucji wspomagających.

Podczas spotkania dokonano przeglądu systemów informatycznych oraz zbiorów danych użytkowanych w poszczególnych instytucjach. Określono ograniczenia technologiczne i wskazano bariery, jakie muszą być pokonane przy projektowaniu innowacyjnego systemu cyfrowego monitorowania przebiegu zdarzeń w łańcuchu dostaw żywności.

Projektowany system wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora rolno-spożywczego oraz coraz bardziej świadomych konsumentów. Jego wdrożenie umożliwi rejestrowanie i walidowanie zdarzeń w procesach produkcji i dystrybucji żywności w Polsce. To istotnie przyczyni się do zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o jej pochodzeniu. Tym samym polscy producenci zyskają wzrost zaufania i poprawę wizerunku marek, a konsument – transparentną informację o pochodzeniu produktu. Jak już widać po wyborach kupujących, wiedza ta w coraz szerszym zakresie staje się kluczowa podczas dokonywania zakupów – powiedział Wojciech Kędzia.

W warsztacie udzieli wzięli przedstawiciele:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Polskiej Federacji Ziemniaka
Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie
Eco-Beef Sp. z o.o.
IDFS Sp. z o. o.
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Aktualności