W Zielonej Górze o przeciwdziałaniu skutkom suszy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

W Zielonej Górze o przeciwdziałaniu skutkom suszy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z lubuskim oddziałem regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowali 23 września br. seminarium na temat przeciwdziałania skutkom suszy. Przedstawiciele administracji i organizacji rolniczych dyskutowali o podejmowaniu działań i inwestycji mających na celu ograniczenie skutków klęski.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Zastępcy Dyrektora Generalnego Małgorzata Gośniowska-Kola i Wojciech Kędzia.

"Chcielibyśmy wspierać polskich rolników w przeciwdziałaniu skutkom niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych. Skorelowane działania w tym obszarze pozwolą na ograniczenia strat w produkcji rolnej wywołanych klęskami żywiołowymi. KOWR opracowuje narzędzia Susza 2020, które określą warunki wzrostu i rozwoju roślin w sezonie wegetacyjnym i poziom ewentualnej redukcji plonu "- podkreśliła Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Wojciech Kędzia przedstawił  funkcjonalności docelowego Systemu Monitorowania Upraw Rolnych. Jego  walorem ma być szacowanie wielkości plonu na działkach rolnych wraz z określeniem przyczyn jego obniżenia (wymarznięcia, wymoknięcia czy wskutek suszy).

Województwo lubuskie jako region jest doświadczane suszą od 2018 roku. W latach 2018-2019 klęską w różnym stopniu zostały dotknięte uprawy we wszystkich gminach. W 2020 r. System Monitoringu Suszy Rolniczej również wskazuje na wystąpienie suszy na terenie Lubuskiego, chociaż w mniejszym zakresie. Najdotkliwiej odczuły ją gospodarstwa w południowej części regionu. Znaczące straty odnotowano m.in. w uprawie kukurydzy na kiszonkę i na ziarno, buraka, ziemniaka oraz w zbożach jarych.

Aktualności