W UOKiK o obowiązku umów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

W UOKiK o obowiązku umów

„100 dni ustawy o przewadze kontraktowej” to konferencja prasowa, która odbyła się 12 października 2017 r. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W konferencji wziął udział Marek Niechciał – prezes UOKiK, Piotr Adamczewski i Jacek Marczak – dyrekcja z Delegatury UOKiK w Bydgoszczy oraz Monika Koźlakiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych w KOWR.

Okazją do spotkania z mediami było 100 dni funkcjonowania ustawy o przewadze kontraktowej. Celem tej ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły w życie 12 lipca br. UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw w ramach nowej ustawy.

Natomiast sprawami związanymi z obowiązkiem zawarcia pisemnej umowy nabycia produktów rolnych od rolników zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jest to jedno z jego zadań. Konferencja prasowa była dobrą okazją do przypomnienia, że od października 2015 r. istnieje ustawowy obowiązek zawierania pisemnych umów  na dostarczanie produktów rolnych. Natomiast od lutego 2017 r. obowiązują przepisy nakładające kary pieniężne za nabycie produktów rolnych bez umowy lub na podstawie wadliwej umowy. Dyrektor Monika Koźlakiewicz przypomniała, że celem kontroli pisemnych umów jest wzmocnienie pozycji producenta oraz eliminacja nieuczciwych praktyk handlowych.

Aktualności