VII Międzynarodowe Forum Sektora Wołowiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VII Międzynarodowe Forum Sektora Wołowiny

W dniach 10-11 marca br. w Warszawie odbyło się VII Międzynarodowe Forum Sektora Wołowiny. Jego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób Zielony Ład, Strategia od Pola do Stołu oraz Krajowe Plany Strategiczne mogą przyspieszyć rozwój zrównoważonej, niskoemisyjnej produkcji żywca wołowego?

Tegoroczna edycja Forum była objęta Patronatem Honorowym przez Henryka Kowalczyka, Wicepremiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wystąpieniu otwierającym Forum Wicepremier Henryk Kowalczyk  zwrócił uwagę, jak diametralnie sytuację na rynku rolnym zmieniła wojna na Ukrainie. Podkreślił, że jeszcze dwa tygodnie temu unijni ministrowie rolnictwa rozmawiali o pomyśle zakazu promocji mięsa czerwonego. – To zostało skrytykowane przez prawnie wszystkich ministrów, oprócz ministra rolnictwa Holandii. Mam nadzieję, że pomysł ten umrze już całkowicie w obecnej sytuacji – powiedział.  Zdaniem Szefa Resortu Rolnictwa, powinna nastąpić rewizja planów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, jak chociażby w zakresie wyłączania części gruntów z produkcji rolnej. – Zastanowienia wymaga również przesunięcie terminu wdrażania ograniczeń w systemie nawożenia i ochrony roślin – dodał Wicepremier.

Podczas Forum Wicepremier Kowalczyk był pytany o decyzje Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia rolników w związku ze wzrostem cen nawozów i paliwa. Wyjaśnił, że Komisja Europejska dała wymijającą odpowiedź w sprawie rekompensowania skutków wzrostu cen energii. Zapowiedział szybkie opracowanie konkretnych propozycji, aby uzyskać zgodę na działania rekompensacyjne.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowali Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji. Mateusz Balcerowicz przedstawił projekt paszportyzacji polskiej żywności, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska, pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym nowym technologiom oraz standaryzacji jakości wołowiny.

Prezentując zalety projektu Paszportyzacji polskiej żywności zwrócił uwagę, że wpisuje się on w światowy trend, zmierzający do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości, zabiegów, jakim została poddana.

Projekt przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Celem projektu jest poprawa wizerunku produkowanej w Polsce żywności oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej. Dyrektor Departamentu Innowacji w KOWR poinformował, że realizacja projektu będzie przebiegała dwuetapowo: w latach 2021–2023 przeprowadzony zostanie Pilotaż na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka, a na lata 2023–2024 zaplanowana została budowa docelowego Systemu IT, pod warunkiem że Pilotaż potwierdzi zasadność jego wdrożenia.

Organizatorami Forum było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Rada Sektora Wołowiny. Rada realizuje przyjętą w roku 2018, strategię branżową Polska Wołowina, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. Działania w tym zakresie są zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej i są osiągane poprzez prace Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

 

Aktualności