VI Forum Rolników i Agrobiznesu – Przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VI Forum Rolników i Agrobiznesu – Przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR

W dniu 23 listopada br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się VI Forum Rolników i Agrobiznesu. Wydarzeniu przyświecało hasło „Przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR”.

W VI Forum Rolników i Agrobiznesu udział wziął wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który podkreślił, iż „niezwykle ważnym zadaniem jest obserwowanie skutków ograniczenia zużycia nawozów, czy środków ochrony roślin. Trudno sobie wyobrazić, żeby Europa po wdrożeniu tych wszystkich celów politycznych miała być importerem żywności, żywności produkowanej bez żadnych ograniczeń”. Premier przybliżył również temat o ekoschematach, które mają wdrażać realizację polityki klimatycznej i środowiskowej. W Krajowym Planie Strategicznym przewidziano 16 ekoschematów, w tym m.in. dotyczące roślin miododajnych, rolnictwa ekologicznego, czy dobrostanu zwierząt. Środki finansowe na ekoschematy zostały uwzględnione w pierwszej kopercie finansowej I filaru. W tej samej kopercie znajdują się płatności bezpośrednie.

- Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie, średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach o wielkości do 50 ha, które stanowią 97% gospodarstw, będzie wyższy od przeciętnej unijnej – mówił Henryk Kowalczyk.

Główną pozycją II filaru stanowi dopłata ONW.

Podczas tegorocznego forum organizator skupił się na debatach. W panelu głównym uczestnikami debaty był  Henryk Kowalczyk  minister rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier, Jan Krzysztof Ardanowski  b. minister rolnictwa, Artur Balazs b. minister rolnictwa, Jarosław Kalinowski  b. minister rolnictwa b. wicepremier, Antoine Bernet Bayer Crop Science, Wiktor Szmulewicz prezes KRIR, Maciej Piskorski BNP Paribas.

W pierwszej debacie uczestnicy odpowiedzieli na pytanie -Czy krajowy plan strategiczny zapewnia rozwój gospodarstw, finansowanie koniecznych zmian w celu dostosowania się do strategii "Bioróżnorodności" oraz strategii "Od pola do stołu", a także konkurencyjność polskiego rolnictwa?

Temat drugiej debaty brzmiał:  Modele wsparcia i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa wobec wyzwań wspólnego rynku i trendów na świecie.

Do debat na żywo dołączyli dr Janusz Wojciechowski europejski komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE i Jarosław Kalinowski b. minister rolnictwa b. wicepremier.

Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu uczestniczyła Małgorzata Gośniowska-Kola p.o Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Bogdan Fleming Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.

Wydarzenie zgromadziło szerokie grono rolników  i przedstawicieli agrobiznesu

Aktualności