Trwają obrady X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Trwają obrady X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji.

W dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Wilkasach poprzez podjęcie stosownych uchwał uczestnicy Walnego Zgromadzenia podsumowali działalność Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2021 r.

Podczas X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji  podjęte zostały  rozmowy o aktualnej sytuacji na rynkach rolnych. Dyskusje odbyły się z przedstawicielami: Sejmu i Senatu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ARiMR oraz innych instytucji działających na rzecz rolnictwa. Rolniczy samorząd zwrócił uwagę na potrzebę zmiany założeń do nowej perspektywy finansowej Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Strategicznego. Uwaga  obradujących skupiona została również wokół niepokojącego w  skutkach konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz przyczynach niestabilnej sytuacji na rynku środków produkcji m.in. nawozów i  ochrony roślin. Jak twierdzą członkowie Walnego Zgromadzenia, są to niekorzystne warunki dla rolników, dlatego widzą konieczność odsunięcia w czasie wprowadzenia unijnego Zielonego Ładu, który ma być odpowiedzią na skutki kryzysu klimatycznego i silne procesy degradacji środowiska.

Na wydarzeniu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Jacek Malicki oraz  Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego w Olsztynie Marcin Kazimierczuk.

Dyrektor Malicki przedstawił zebranym sytuację dotyczącą Zasobu WRSP w województwie warminsko-mazurskim. 146 867 ha to łączna powierzchnia gruntów Zasobu w województwie, z czego 85% pozostaje w dzierżawie, 5% w pozostałym rozdysponowaniu nietrwałym np. w wieczystym użytkowaniu lub trwałym zarządzie. Do rozdysponowania pozostaje 14 170 ha, co stanowi 10%.

W województwie 124 640 ha to grunty Zasobu pozostające w dzierżawie, średnia powierzchnia działki w dzierżawie to 19 ha, a średni czynsz dzierżawny dla dzierżaw trwających wynosi 5,7 dt pszenicy/ha.

Jacek Malicki przedstawił ponadto nową filozofię do sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP.

Aktualności