Terminal intermodalny przy współpracy z KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminal intermodalny przy współpracy z KOWR

- Szybki rozwój Polski wymaga podejmowania dalszych kroków dotyczących rozwoju sieci transportowej i poprawienia warunków logistyki towarów eksportowanych z Polski jak i przewożonych tranzytem. – mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia w sprawie powstania terminala intermodalnego w Emilianowie k. Bydgoszczy zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia.

Terminal będzie dawał możliwość przeładunku i zamianę środków transportu towarów, co wydatnie przyczyni się do poprawy logistyki i handlu także w sektorze rolno-spożywczym. Jest to możliwe dzięki temu, że w ostatnich latach znacząco poprawiła się w Polsce sieć drogowa i kolejowa. Z roku na rok zwiększają się także przeładunki w naszych portach morskich.

W sytuacji gdy porty morskie stają się kluczowymi ogniwami w globalnej logistyce, walka konkurencyjna przesunęła się w kierunki rywalizacji całych łańcuchów transportowych.

Porty, które mogą zaoferować najbardziej konkurencyjne połączenia wygrywają tę walkę.

Aby to, osiągnąć konieczna jest zintegrowana współpraca wielu podmiotów, w tym: portów, terminali przeładunkowych, operatorów terminali lądowych, spedytorów i operatorów kolejowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa także jest zainteresowany rozwojem tego typu zaplecza, dlatego aktywnie uczestniczy przy projekcie powstania Terminala Intermodalnego w Emilianowie k. Bydgoszczy. Jest on istotny zarówno w kontekście tworzenia przez KOWR Platformy Żywnościowej jak i dla ogólnokrajowej gospodarki, które jednym z ważnym elementów będzie także port handlowy w Elblągu, który dzięki przekopowi mierzei będzie mógł obsługiwać statki pełnomorskie.

 

Uroczystość zgromadziła licznych gości. Wśród nich byli ministrowie Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Łukasz Schreiber, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Posłowie, władze lokalne, w tym Wiceprezydent Bydgoszczy Pani Maria Wasiak, Radni, sołtysi i gospodarze wydarzenia Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

To jest bardzo ważna inwestycja z wielu powodów. Jest to wielka szansa nie tylko dla Emilianowa, ale również całego regionu, okolic Bydgoszczy, ponieważ jest to pierwszy tego typu intermodalny terminal na tym terenie. Obecnie mamy w polskich portach duże zagęszczenie ładunków, a Emilianowo będzie tzw. portem zewnętrznym" - powiedział wiceminister Puda życząc aby projekt doczekał się szybkiej realizacji.

Sygnatariuszami porozumienia, oprócz zastępcy dyrektora generalnego KOWR są także przedstawiciele zarządów: PKP, PKP Cargo, Morskiego Portu Gdynia S.A, Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej, Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, a także Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Aktualności