Studia podyplomowe - Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Studia podyplomowe - Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych.

Studia są skierowane do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych, w szczególności nowoczesnych rynkach elektronicznych. Obecnie w Polsce rozwijana jest „Platforma Żywnościowa", która jest giełdą stworzoną na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obraca ona nie akcjami lecz produktami rolnymi. Zapraszamy do udziału pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób chcących nabyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznej platformy giełdowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w budynku IERiGŻ-PIB w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

Aktualności