Strategie hodowlane w spółkach KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Strategie hodowlane w spółkach KOWR

W dniu 23 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Strategie hodowli bydła mlecznego i mięsnego, świń oraz owiec w Spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej nadzorowanych przez KOWR” której towarzyszyło spotkanie Członków Zarządów oraz Głównych Hodowców zatrudnionych w spółkach nadzorowanych przez KOWR z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

Konferencja poświęcona była Strategiom hodowli zwierząt gospodarskich w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej nadzorowanych przez KOWR. Opracowanie i wdrożenie Strategii da możliwość wskazania najistotniejszych kierunków pracy hodowlanej w celu kontynuacji postępu genetycznego i tym samym umożliwi wprowadzanie wysokiej jakości materiału hodowlanego do populacji masowej zwierząt gospodarskich.

KOWR reprezentowali: Zastępca Dyrektora Generalnego Marek Chibowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Jacek Malicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Spółkami Jakub Kabaciński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami Filip Sondij.

Podczas konferencji odbyły się prelekcje pracowników naukowych Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tj. dr hab. Marcina Gołębiewskiego - prof. SGGW, prof. dr hab. Justyny Więcek oraz prof. dr hab. Romana Niżnikowskiego, opracowujących Strategie hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Prelegenci podsumowali realizację dotychczas obowiązujących programów hodowlanych, omówili obecny stan hodowli oraz założenia poszczególnych Strategii, które będą realizowane do 2030 roku w spółkach nadzorowanych przez KOWR.

Zarządy Spółek oraz Główni Hodowcy czynnie uczestniczyli w dyskusji na temat Strategii.

Po zakończeniu części wykładowej i dyskusji odbyło się spotkanie uczestników konferencji z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim, Ministrem nadzorującym spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej nadzorowane przez KOWR.

Ostatnim punktem uroczystości była promocja marki „Polska smakuje”, połączona z degustacją.

Aktualności